F.H.U. Gines - płyty warstwowe, blachy trapezowe, blachodachówka - Typ PLUS

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy "Gines" jednocześnie zachęcamy do kontaktu z Naszymi pracownikami.

 

Typ PLUS Drukuj _CMN_EMAIL_ALT

 

Płyty warstwowe poliuretanowe typu PLUS składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego. Rdzeń wykonany jest z bezfreonowej pianki poliuretanowej o gęstości 40+/-3 kg/m3 (przyjaznej dla środowiska naturalnego), o najwyższej izolacyjności termicznej spośród znanych materiałów izolacyjnych, jest odpowiedzialny za przenoszenie naprężeń, utrzymanie stałego dystansu między okładzinami, oraz zapewnienie wysokiej izolacyjności cieplnej.

Okładziny płyty wykonane są z blachy stalowej S220GD, S250GD, S280GD o grubościach od 0,4 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowanej warstwą cynku o gramaturze 275 g/m2 zgodnie z normą PN-EN 10326:2005. Zadaniem okładzin jest przenoszenie naprężeń, jak również zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi. Na okładziny stosowana jest również stal nierdzewna X5CrNi18-10 (1.4301). Taka konstrukcja płyty powoduje, że są one bardzo lekkie, przy jednocześnie wsyokiej nośności i sztywności, pozwalającej na zwiększenie rozpietości podpór (płatwie, rygle).

Płyta PLUS jest płytą ścienną z ukrytym mocowaniem, niewidocznym od strony elewacji, o szerokościach modularnych 1050 mm i 1000 mm. Niewidoczne mocowanie od strony elewacji oraz różne typy profilowań powodują że płyty te są bardzo atrakcyjne pod względem architektonicznym oraz funkcjonalnym.

Odporność korozyjna
Płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym typu ST spełniają wymagania PN EN ISO 12944-2 w klasach C1 do C3.
Płyty PLUS z okładzinami pokrytymi warstwą cynku (Z275) i powłokami organicznymi SP 25 lub SP 35 lub PVDF 25 lub Plastizol PVC(P) 200 lub PVC(F) 120 po stronie licowej mogą być eksploatowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3, w przypadku powłoki SP 15 po stronie licowej w środowiskach C1, C2 wg normy PN-EN ISO 12944-2.
Płyty PLUS z okładzinami zabezpieczonymi powłoką aluminiowo-cynkową AZ185 mogą być eksploatowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2.
Płyty PLUS okładzinami zabezpieczonymi powłoką cynkową po stronie licowej 137,5 g/m2 + jedna z powłok SP25, SP35, PVDF 25, Plastizol PVC(P) 200, lub PVC(F)120, a po stronie odwrotnej 50 g/m2 + powłoka organiczna o grubooeci >= 6m mogą być eksploatowane w oerodowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3, w przypadku powłoki SP 15 po stronie licowej w oerodowiskach C1, C2 wg normy PN-EN ISO 12944-2.
Płyty PLUS okładzinami wykonanymi ze stali nierdzewnej mogą być eksploatowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2.

Ochrona przeciwpożarowa :
Ściany z płyt warstwowych ST zostały sklasyfikowane jako NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). Klasa odporności ogniowej płyt dachowych wynosi E 30. Oznacza to, że szczelność ogniowa dachu z płyt warstwowych jest nie mniejsza niż 30 minut.

Parametry akustyczne :
Ze wzgldu na właściwoci akustyczne płyty warstwowe mogą być stosowane:
- na obudowy ścian i dachów hal przemysłowych i sportowych
- do wykonywania pawilonów handlowych, zaplecza budów i innych obiektów użytecznoci publicznej, przy indywidualnym wyznaczeniu wymagań lub w zależności od rozwiązania projektowego obiektu (usytuowania, stopnia przeszklenia, adaptacji akustycznej wnętrza, dodatkowych izolacji akustycznych)
- do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie są stawiane wymagania akustyczne.

Funkcje :

 • elementy ścienne
 • ściany zewnętrzne
 • przegrody wewnętrzne

  Zastosowanie :
 • obiekty handlowe
 • obiekty przemysłowe
 • obiekty gospodarcze
 • obiekty biurowe, administracyjne
 • obiekty socjalne, usługowe

  Charakterystyka :
 • Rdzeń : sztywna pianka poliuretanowa - gęstość 40+/-3 kg/m3
 • Grubości : 60, 80, 100 mm
 • Szerokość modularna : 1000 mm lub 1050 mm
 • Szerokość całkowita : 1050 mm lub 1100 mm
 • Długość : na życzenie Klienta
 • Długość maksymalna : 18 m
 • Powłoki organiczne : poliester, poliester mat, PVC(P) HPS200, PVDF, PVC(F)
 • Gatunek stali : S250GD - S280GD + Z275, nierdzewna X5CrNi18-10 (1.4301)

  Przekrój płyty :


   
  Przekrój płyty warstwowej typu PLUS


   
  Połącznie płyty :


   
  Połączenie płyty warstwowej typu PLUS

   
  1. niewidoczne łączniki mocujące, maskowane specjalnie ukształtowanym występem okładziny zewnętrznej płyty
  2. obustronnie unikalne ukształtowanie styku płyty w kształcie podwójnego zamka, podwyższające szczelność ogniową do poziomu uzyskiwanego dotąd przez płyty z rdzeniem z wełny mineralnej
  3. ułatwiające montaż stożkowe pochylenie powierzchni styku wewnętrznego płyty
  4. rowek wzdłużny ułatwiający pozycjonowanie łączników mocujących
  5. ciągła uszczelka poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa laminowana folią aluminiową i dodatkowo pokryta tkaniną z włókien węglowych, aplikowane w procesie produkcyjnym, zapobiegające infiltracji pary wodnej i utrzymujące wysoką izolacyjność cieplną oraz zwiększające odporność ogniową
  6. folia aluminiowa lub folia aluminiowa laminowana materiałem o wysokiej odporności ogniowej zapobiegające infiltracji pary wodnej i dyfuzji gazów dla utrzymania stałego współczynnika przewodzenia ciepła oraz zwiększające odporność ogniową
  7. rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej, produkowany w oparciu o technologię przyjazną dla środowiska naturalnego i warstwy ozonowej, o najniższym w porównaniu z innymi materiałami termoizolacyjnymi współczynniku przewodzenia ciepła
  8. technologia profilowania kształtu okładzin metalowych zapewniająca zachowanie nienaruszalności i trwałości powłok ochronnych
  9. szeroka paleta profilowań okładzin zewnętrznych, spełniająca wysokie wymagania architektoniczne
  10. stalowa podkładka ŁB w zamku płyty zwiększająca nośność połączenia


   
  Wybrane parametry techniczne płyt warstwowych :


   
  Płyty ścienne o grubśoci [mm]Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K] Maksymalna długość płyty [m]Masa m2 płyty [kg]
  600,3818,011,41
  800,2818,012,11
  1000,2318,012,87
 •