F.H.U. Gines - płyty warstwowe, blachy trapezowe, blachodachówka - Typ CH

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy "Gines" jednocześnie zachęcamy do kontaktu z Naszymi pracownikami.

 

Typ CH Drukuj _CMN_EMAIL_ALT

 

Płyty warstwowe poliuretanowe typu CH składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego. Rdzeń wykonany jest z bezfreonowej pianki poliuretanowej spienianej pentanem, o gęstości 40 +/- 3 kg/m3 (przyjaznej dla środowiska ze względu na używany środek spieniający) o najwyższej izolacyjności termicznej spośród znanych innych materiałów izolacyjnych, jest odpowiedzialny za przenoszenie naprężeń, oraz utrzymanie stałego dystansu między okładzinami oraz zapewnienie wysokiej izolacyjności cieplnej.

Okładziny płyty wykonane są z obustronnie ocynkowanej warstwą cynku (masa powłoki > 275 g/m2) blachy stalowej gatunku S220GD, S250GD, S280GD i z blachy stalowej z powłoką aluminiowo cynkową (masa powłoki > 185 g/m2) gatunku S220GD, S250GD, S280GD według PN-EN 10326:2005 powlekanej powłokami organiczymi albo ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi18-10 (1.4301) według normy PN-EN 10088:1998. Zadaniem okładzin jest przenoszenie naprężeń, jak również zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi. Okładziny stalowe płyt warstwowych w wykonaniu standardowym powlekane są lakierami poliestrowymi. Ze względu na często podwyższone wymagania antykorozyjne, a także kontakt z żywnością w przypadku przechowalni, chłodni i mroźni, okładziny mogą być pokryte powłokami PVDF, PCV(F).

Rdzeń płyty w styku wzdłużnym jest frezowany w procesie produkcyjnym na kształt podwójnego wpustu i wypustu, w celu uzyskania maksymalnej szczelności i poprawy własności izolacyjności termicznej. Nowością jest takie ukształtowanie zamków okładziny zewnętrznej i wewnętrznej w kształcie podwójnego zawinięcia blach, które powoduje zwiększenie szczelności ogniowej i zachowanie integralności styku płyt nawet w surowych warunkach badań ogniowych. Taka konstrukcja płyty zapewnia spełnienie wysokich wymagań izolacyjności cieplnej, wysokiej nośności i sztywności przy dopuszczalnym szerokim zakresie różnic temperaturowych okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, pozwalająca jednocześnie na duże rozpiętości podpór, zarówno w stropie jak i na ścianach.

Płyta CH jest płytą chłodzniczą o szerokości modularnej (efektywnej) 1100 mm. Płyty tego typu są przeznaczone do stosowania jako przegrody zewnętrzne, przekrycia stropowe (w tym przypadku osłonięte dodatkowymi pokryciami jak np. blachami fałdowymi) i przegrody wewnętrzne w stacjonaranych obiektach przechowalniczych, chłodniach, mroźniach oraz jako elementy komór (o wyżej opisanym przeznaczeniu) wewnątrz innych obiektów lub jako elementy ocieplające ściany lub stropy w istniejących obiektach.

Zakres stosowania w zależności od grubości rdzenia i temperatury wewnętrznej pomieszczenia :

 • grubość rdzenia 120 mm - pomieszczenia o temperaturze do -15°C
 • grubość rdzenia 160 mm - pomieszczenia o temperaturze do -30°C
 • grubość rdzenia 180 mm - pomieszczenia o temperaturze do -40°C
 • grubość rdzenia 200 mm - pomieszczenia o temperaturze do -50°C

  Odporność korozyjna
  Płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym typu CH spełniają wymagania PN EN ISO 12944-2 w klasach C1 do C3.
  Płyty CH z okładzinami pokrytymi warstwą cynku (Z275) i powłokami organicznymi SP 25 lub SP 35 lub PVDF 25 lub Plastizol PVC(P) 200 lub PVC(F) 120 po stronie licowej mogą być eksploatowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3, w przypadku powłoki SP 15 po stronie licowej w środowiskach C1, C2 wg normy PN-EN ISO 12944-2.
  Płyty CH z okładzinami zabezpieczonymi powłoką aluminiowo-cynkową AZ185 mogą być eksploatowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2.
  Płyty CH okładzinami zabezpieczonymi powłoką cynkową po stronie licowej 137,5 g/m2 + jedna z powłok SP25, SP35, PVDF 25, Plastizol PVC(P) 200, lub PVC(F)120, a po stronie odwrotnej 50 g/m2 + powłoka organiczna o grubooeci >= 6m mogą być eksploatowane w oerodowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3, w przypadku powłoki SP 15 po stronie licowej w oerodowiskach C1, C2 wg normy PN-EN ISO 12944-2.
  Płyty CH okładzinami wykonanymi ze stali nierdzewnej mogą być eksploatowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2.

  Ochrona przeciwpożarowa :
  W zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz i od wewnątrz, na podstawie badań według normy PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”, płyty typu CH o grubościach 120 mm, 160 mm, 180 mm i 200 mm zostały sklasyfikowane jako „nierozprzestrzeniające ognia” przy działaniu ognia od zewnątrz i od wewnątrz.
  W zakresie reakcji na ogień na podstawie badań według norm PN-EN ISO 11925-2 „Zapalność materiałów poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badanie przy działaniu pojedynczego płomienia” i badań według PN-EN 13823 „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu” oraz na podstawie normy PN-EN 13501-1 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień” płyty typu CH o grubościach 120 mm, 160 mm, 180 mm i 200 mm uzyskały klasyfikację (tzw. euroklasę) B-s3, d0.
  Klasyfikacja B-s3, d0 pozwala na zastosowania końcowe płyt typu CH zarówno na stropy jak i ściany osłonowe, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia” oraz elementu budowlanego „nierozprzestrzeniającego ognia” według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U.Nr 75 z 15 czerwca 2002 roku, poz. 690).

  Parametry akustyczne :
  Płyty warstwowe chłodnicze typu CH z rdzeniem z pianki poliuretanowej mogą być stosowane w obiektach przemysłowo-usługowych i o podobnym charakterze jako obudowy zimnochronne w przypadkach, gdy wyznaczone indywidualnie wymagania akustyczne nie są większe od odpowiednich parametrów akustycznych płyt podanych powyżej.

  Funkcje :
 • ściany zewnętrzne obiektów zimnochronnych
 • przegrody wewnętrzne obiektów zimnochronnych
 • przekrycia stropowe obiektów zimnochronnych

  Zastosowanie :
 • chłodnie
 • mroźnie

  Charakterystyka :
 • Rdzeń : sztywna pianka poliuretanowa - gęstość 40+/-3 kg/m3
 • Grubości : 120, 160, 180, 200 mm
 • Szerokość modularna : 1100 mm
 • Szerokość całkowita : 1120 mm
 • Długość : na życzenie Klienta
 • Długość maksymalna : 18 m
 • Powłoki organiczne : poliester, PVDF, PVC(F)
 • Powłoki metaliczne : alucynk
 • Gatunek stali : S250GD - S280GD + Z275, nierdzewna X5CrNi18-10 (1.4301)

  Przekrój płyty :


   
  Przekrój płyty warstwowej typu CH


   
  Połącznie płyty :


   
  Połączenie płyty warstwowej typu CH

   
  1. obustronne, unikalne ukształtowanie styku płyt w kształcie podwójnego zamka
  2. ułatwiające montaż stożkowe pochylenie powierzchni styku wewnętrznego płyty
  3. frezowany styk w kształcie podwójnego wpustu i wypustu likwidujący liniowy mostek termiczny, gdzie A = 26 mm dla grubości 120 mm, oraz A = 61,7 mm dla grubości 160 mm, 180 mm, 200 mm
  4. rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej
  5. odpowiednie wyprofilowanie kształtu okładzin zapewniające wysoką trwałość powłok antykorozyjnych
  6. szczelina pozwalająca na aplikowanie mas uszczelniających trwale plastycznych (np Sikaflex 221)
  7. masa uszczelniająca przeciwdziałająca infiltracji pary wodnej i powietrza


   
  Wybrane parametry techniczne płyt warstwowych :


   
  Płyty ścienne o grubśoci [mm]Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K] Maksymalna długość płyty [m]Masa m2 płyty [kg]
  1200,1916,013,4
  1600,1416,015,0
  1800,1216,015,8
  2000,1016,016,8
 •